Loading...
 

Hydrostik

Hydrostik PRO je zásobník vodíku, který používáme pro palivový článek. Lze ho podobně jako baterii opakovaně nabíjet. Pro nabití je možno použít buď plnící stanici Hydrofill PRO nebo vodík z tlakové lahve. K tomu je ovšem potřeba redukční ventil a speciální přípravek, do kterého se Hydrostiky zašroubují. Plnění z tlakové lahve dokáže v hydrostiku uložit více vodíky s vyšší čistotou v mnohem kratším čase. Při tomto rychlém plnění si hydrostik zahřívá a je potřeba ho chladit. Obvykle se k tomu používá nádoba s vodou, která zároveň odhalí případný únik vodíku při špatném dotažení závitu. Manipulace s tlakovou lahví ovšem podléhá přísným bezpečnostním normám a proto je jednodušší na školách používat právě Hydrofill PRO.

Princip funkce

Hydrostik se sice plní pod tlakem, ale nejedná se o tlakovou nádobu. Chemickou reakcí se vodík váže na hydrid kovů, které jsou v hydrostiku obsaženy. Při snížení tlaku se vodík opět uvolňuje. Principem se tak blíží spíše k baterii, než k tlakové nádobě. Hrdlo hydrostiku je uzavřeno ventilem, který zavírá vyšší vnitřní tlak. Při našroubování hydrostiku na regulátor tlaku se pomocí jehly uzavírací víčko otevře a vodík se začne uvolňovat. Při tom dochází naopak k jeho ochlazování. Zahřátím hydrostiku (pozor, jen v mezích povolených provozních teplot!) se urychlí uvolňování vodíku.

Specifikace Hydrostik Pro

Kapacita:10 L vodíku
Čistota vodíku99.995%
Velikost:ø 22 x 88mm
Váha105 g
ZávitM6
Materiál pro uložení vodíku:Kovový hydrid AB5 *
Plnící tlak:3.0 MPa
Pracovní teplota:0-55°C
Životnost:10 let

AB5 - A je směs vzácných kovů lanthan, cerium, neodym, praseodym, a B je nikl, kobalt, mangan nebo hliník.

Hydrostik PRO
Hydrostik PRO
Menu